مجموعه : بدون مجموعه
بازدید : 362

عملکرد دفتر فنی شهرداری نیمبلوک از سال1384 تاشش ماهه دوم سال1394

سال

مسکونی

84

10

85

88

86

36

87

45

88

49

89

37

90

67

شش ماه اول 91

19

شش ماهه دوم سال91

5

شش ماهه اول سال92

4

شش ماهه دوم سال92

7

شش ماهه اول سال93

10

شش ماهه دوم سال93

12

شش ماهه اول سال94

9

شش ماهه دوم سال94 11

جمع کل

552

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30007650002406

تلفن شهرداری:5-05632540050   فکس : 05632540051

پست الکترونیک :info@nimbolook.com

sh.nimbolook2011@gmail.com

آدرس :نیمبلوک - بلوار امام خمینی(ه) - شهرداری نیمبلوک

کد پستی:9766159618

بازدید امروز57
بازدید دیروز277
بازدید هفته1788
بازدید ماه2193
کل بازدید26512